Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Την λεβεντιά ρωτήσανε ποιας μάνας είσαι γέννα
και είπε πως τη γέννησε το κρητικό το αίμα.  

1 σχόλιο: